Бизнис инкубатор, као начин покретања предузетништва

Бизнис инкубатор у Севојну
Бизнис инкубатор у Севојну

У индустријској зони Севојна, у Драгачевској улици, налази се ужички, а уз то и севојнички, бизнис инкубатор.

Поред магистралног пута постављен је знак којим се скреће пажња на овај пословни објекат, али он је изгледа скривен од ширег круга очију јавности и потенцијалних клијената. Скоро урeђен пут, неколико успутних већих фирми су вероватно та сенка која баца на овај објекат осећај незаинтересованости.

Бизнис инкубатор Ужице има завидне просторне капацитете, па ипак ту послује свега десетак малих и средњих предузећа. Инкубатор има могућност јефтиног закупа простора, правну и логистичку помоћ садашњим и новим клијентима.

Можда најбоља особина овог типа објекта може да се сагледа у интерној мрежи предузећа, под капом менаџмента инкубатора. Највише примера инкубатора има у Европи где су они главни индукатори почетничког предузетништва.

Угланцани прозори и нова фасада, са веома доступним комуналијама, чине се примамљивим новим предузећима, па ипак одзив није толики колики би требао да буде у овим условима.

Пословни простор од 1.600 квадратних метара, уложених 52 милиона динара и довољно простора који чека на нова производна предузећа.

Facebook коментари

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights